Ney İçeriği

Taksim Nedir? Nasıl Yapılır?

Taksim Nedir?

Taksim, kelime anlamı olarak “bölme, bölüştürme anlamına gelir.
Türk Müziğinde ise, doğaçlama yapılan müzik anlamı taşımaktadır.

Taksim, belli bir makamda, tek bir saz ile, seçilen makamın ses dizilerinde, ahenkli bir gezinti, olarak tarif edilebilir. Batı Müziğindeki “emprovize”ye karşılık gelmektedir. Ancak, doğaçlama olarak tanımlansa da, belli kuralları vardır. Özellikle, taksim yapılan makamın özelliklerini, duraklarını, güçlülerini, yedenlerini belirtmek durumundadır.

Zaten taksimin amacı, dinleyicilerin kulağını, taksim yapılan makama hazırlamaktır. Nitekim taksim, fasıl toplantılarında, en başta yer alarak, fasıla gelen insanları, tüm etkinlik boyunca dinleyecekleri makama hazırlamak için yapılan bir doğaçlama müziktir.

Bu nedenle, bir müzisyen Türk Müziği taksimi yapmak istiyorsa, taksim yapacağı makamı, çok iyi tanımalı ve bütün özelliklerini, seyrini bilmelidir.

Yorumlar
  1. merinette

    4 günönce

    teşekkürler