Ney İçeriği

Neyin Tarihçesi

Ney, tarihten bugüne kalan, bilinen en eski müzik enstrümanlarından biridir. Yaklaşık beş bin yıl öncesinden itibaren, özellikle Mezopotamya olmak üzere, değişik bir çok coğrafyada kullanılmış olduğu düşünülmektedir.
Eski Türkler tarafından, askeri ve dinsel etkinliklerde “ney”e benzer enstrümanların kullanıldığı bilgisi, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lugatüt Türk” adlı eserinde bulunmaktadır.

indir (21)Türklerin dışında, Mısırlılar, Sümerliler, Araplar, Farisilerin de neye benzer enstrümanlar kullanıldığı görülmektedir. Bahsi geçen bütün yerlere yakın olan ve özellikle Mezopotamya’nın kalbinde olan Anadolu’da da binlerce yıldır kullanılmıştır.

Bugün ki anlamda kullandığımız “ney” -özellikle- Mevlana Celaleddin-i Rumi dönemiyle birlikte anlam bulmuş ve bu sayede manevi bir özellik kazanmıştır. Tasavvuf düşüncesinde; kamışlıktan koparılıp, yavaş yavaş kurutulan, yedi delikli, içinden geçen nefesle hayat bulan ney; kamil insan olma yolundaki insana benzetilmiştir.