Ulvi ERGÜNER -

Ulvi ERGÜNER
Hakkında

Ulvi ERGÜNER
3 Ağustos 1924’te İstanbul’da doğdu. Babası tanınmış neyzen Süleyman Erguner’dir.

Ulvi Erguner, ilkokul sıralarından itibaren ney üflemeyi ve mûsiki bilgilerini babasından öğrendi. Bu arada Konya Askeri Ortaokulu’nda Ahmet Ezgimen’den de istifâde etmiştir. Ayrıca Ankara ve İstanbul’da bulunduğu sıralarda, Halil Can, Nurî Halil Poyraz, İlyas Tonguç, Fahri Kopuz, Hulûsî Gökmenli, Cahit Gözkan ve Sadettin Heper’den dinî ve dindışı mûsikî meşk etmiş ve yayınlarına katılmış ve Mesut Cemil ile çalışmalar yapmıştır.
Ulvi Erguner,yurt içi ve yurt dışında konserler vermiş, Konya’da yapılan anma toplantılarında Halil Can’dan sonra neyzenbaşılık yapmıştır. Türk mûsikîsi tarihi, nazariyatı ve usulleriyle ilgili bir kısmı neşredilmiş incelemeleri olan Ulvi Erguner radyolarda Türk Tasavvuf Mûsikî ile ilgili yayınların yapılmasına öncülük etmiştir.

Neyde babasının tavrında ney üfleyen Ulvi Erguner, kendine has sağlam tekniği, dolgun ve fortusuz üfleyişle dikkat çekmiştir. Bayati Araban makamında peşrev ile saz semaisi vardır. Hulki, Kutsi, Süleyman adında üç oğlu olmuştur. Kutsi ve Süleyman, kendisi gibi neyzen olarak yetişmiştir.
(Öztuna, I/262, Erguner,17.20.302).