Dede - Süleyman ERGÜNER -

Dede – Süleyman ERGÜNER
Hakkında

Dede – Süleyman ERGÜNER

1902 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta cami müezzinliği yaptı. Aynı camide imam olan Hafız Sadeddin Kaynak’tan feyz alarak hafız oldu. Daha sonra musikiye yöneldi. Dönemin önemli neyzanbaşısı Neyzen Emin Efendi’den esinlenerek neye yöneldi.

Cumhuriyetin ilanından sonra Tekel İdaresi bünyesinde birçok ilde görev aldı. Çalıştığı illerde musiki çalışmaları yaptı.

İstanbul Radyosu’nda ney çalışmaları yaparak, ney sesini birçok insana duyurdu.
Kendine has üfleme biçimiyle bir ekol oluşturmuş, birçok önemli neyzenin yetişmesine katkıda bulunmuştur.

Geride bir çok beste, saz eserleri, şarkılar bırakarak, 1 Aralık 1953 tarihinde Hakk’a yürümüştür.