Neyzen Ahmet KAYA -

Neyzen Ahmet KAYA
Hakkında

Neyzen Ahmet KAYA

1963 yılında Istanbul’da, Üsküdar semtinde doğdu. Müziğe yedi yaşında iken mandolin çalarak başladı. Lise yıllarında Ney sazına karşı büyük bir arzu duydu. Babası Üsküdarlı lüthiye Teoman Kaya Usta’nın teşviki ile Neyzen Erdoğan Köroğlu’nun talebesi oldu.

1981 yılında Konya’ya, Mevlevî ihtifâlini seyretmek için gittiği sırada, Neyzenbaşı Doğan Ergin’in nâzik daveti ile mutrıp heyetine dâhil oldu.

1982 yılında İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı Enstrüman Yapım Bölümüne girdi. Aynı zamanda Neyzen Niyazi Sayın’ın ney derslerine iştirâk etti.Okul dışında ayrıca Cahit Gözkân, Süheylâ Altmışdört, Lâika Karabey ve Nezih Uzel gibi ustalardan istifâde etti.

1989-90 yıllarında İ.Ü. Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcrâ Heyeti’nde görev aldı. Aynı okulda ayrıca dört sene “Yaylı Sazlar Yapım ve Tarihi” dersini verdi.

1991 yılında T.C. Kültür Bakanlığı Istanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na dâhil oldu. Uzun yıllar, bu toplulukta ney ve trompet icrâsını birlikte götürmüş olup,son yıllarda aslî sazı olan ney icrâsına dönmüştür.